Вдосконалий захист зернових від компанії “ДВА Агро ГМБХ”

Зернове господарство — одна із найбільших, найважливіших та найефективніших галузей сільського господарства в Україні. Площі зернових культур щорічно займають близько половини орних земель (~15 млн. га ріллі). Під урожай 2015 року озимих зернових посіяно на площі 7,5 млн га.

Урожай і продовольча цінність зернових культур залежить від ряду факторів, зокрема, й від захисту посівів шкідників, хвороб та бур’янів. Останніми роками спостерігається збільшення кількості шкідливих об’єктів та їх видового складу. Цьому сприяє погіршення фітосанітарного стану посівів за рахунок порушеннячергування культур у сівозмінах, спрощених систем основного обробітку ґрунту, посіву колосових культур по стерньових попередниках, зменшення застосування засобів захисту рослин та недотримання їх схем.

Оскільки одним із найважливіших завдань сільського господарства нашої країни є збільшення виробництва та збереження зерна високої якості, а останніми роками вже звичним стає, коли планується врожай пшениці понад 100 ц/га, тому значну увагу слід приділяти інноваційним елементам технології вирощування, одним із яких і є використання засобів захисту рослин.

Елементи систем захисту залежать від видового складу шкідливих об’єктів та їх рівня шкодочинності. Правильним є вчасне застосування хімічних препаратів проти домінуючих шкідливих організмів коли ті перебувають у найчутливішій до пестицидів стадії.

Компанія ДВА Агро ГмбХ пропонує вибір елементів захисту для зернових культур, щоб ваші рішення були ефективними та економічно вигідними.

Захист від бур’янів

Бур’яни – конкуренти культур за життєвий простір, світло, вологу, елементи живлення. На полях України їх зустрічається понад 300 видів, серед яких присутні як однорічні, так і багаторічні. Для одержання високих і якісних урожаїв зернових культур є своєчасне й повне обмеження (винищення) шкідливих рослин.

Видовий склад та бур’янів на площах, які займають зернові культури здебільшого залежить від попередника, строків сівби та обробітку ґрунту. При поверхневому обробітку ґрунту, а тим більше за технології «ноу-тілл» та на полях засмічених коренепаростковими чи іншими багаторічними бур’янами, перед посівом зернових культур доцільним є застосування гербіциду суцільної дії Фелікс ВГ (амонійна сіль гліфосату, 757 г/кг).

Діюча речовина препарату Фелікс ВГ представлена в оригінальній формі амонійної солі гліфосату, що має найвищу концентрацію гліфосату у кислотному еквіваленті (91%) порівняно з ізопропіламінною сіллю (75%) та калійною сіллю гліфосату (80%), а також відмінну розчинність при контакті з водою.

Гербіцид Фелікс ВГ проникає через листову поверхню рослини, стебла та інші наземні органи вегетуючих рослин. Потрапивши на поверхню листка, препарат проникає всередину й переміщається провідними тканинами до місць активного росту – молодих пагонів і листя, міжвузля злаків, точок росту коренів і кореневищ. Механізм дії пов’язаний з інгібуванням (пригніченням) синтезу ароматичних амінокислот – та, як наслідок, із блокуванням всіх життєвих процесів в клітинах рослини та в подальшому повної її загибелі. Бур’яни спочатку набувають світло зеленого забарвлення, потім жовтіють, знебарвлюються, втрачають тургор, деформуються і засихають. Швидкість проникнення препарату та подальша транслокація рослиною відбувається протягом 1-3 днів у однорічних та 3-5 днів у багаторічних бур’янів.

Гербіцид не має ґрунтової активності, потрапивши в ґрунт, препарат зв’язується з його частками і втрачає свою активність під впливом іонів металів. За допомогою ґрунтових мікроорганізмів препарат швидко розкладається до природних компонентів (H2O, CO2, NH3, РО3). Зазвичай період напіврозпаду становить 18-45 діб і залежить від активності ґрунтових мікроорганізмів.

Фелікс ВГ пригнічує багаторічні бур’яни впродовж усього вегетаційного періоду (норма витрати – 2,0-3,0 кг/га), однорічні — до повторного відростання нових (норма витрати – 1,0-2,0 кг/га). Особливістю гербіциду є те, що крім діючої речовини він містить два різного типу інноваційні ад’юванти: 10% ад’юванта, що працює як диспергувальний агент, стабілізатор, сурфактант і змочувач, та 12% зволожувача, що контролює висихання робочої рідини.

За досить короткий період Фелікс ВГ зарекомендував себе як препарат із широким спектром дії та довготривалим захисним ефектом. Також використання його на посівах, що вирощуються за системою «ноу-тілл» (нульова технологія) показали відмінні результати.

Починаючи від появи сходів зернових культур слід обмежувати шкідливість бур’янів для усунення конкуренції культури за головні фактори життя. Післясходовий гербіцид Глобстар ВГ (трибенурон-метил, 750 г/кг) дозволить контролювати широкий спектр дводольних бур’янів в т.ч. стійких до препаратів групи 2,4-Д. Серед них види гірчиць, мак дикий, підмаренник чіпкий, грицики звичайні, злинка канадська, лобода біла, талабан польовий та різні види осотів.

Препарат діє системно. Після обробки швидко проникає у вегетативні органи рослин і переміщується по ксилемі і флоемі до точок росту. В результаті порушується процес синтезу білків і нуклеїнових кислот, що призводить до зупинки поділу клітин і росту рослин. Бур’яни зупиняються в рості і гинуть. Перші ознаки гербіцидної дії – зупинка росту, хлороз (знебарвлення, пожовтіння) з’являються через 5-8 діб після внесення препарату, а повна загибель бур’янів відбувається через 2-3 тижні. При потраплянні в ґрунт гербіцид не виявляє токсичності.

Найбільша ефективність при застосуванні препарату Глобстар ВГ – від стадії 2-3 листків і до кінця кущення культури, що відповідає періоду активного росту бур’янів (від 3 до 6 листків). Але в разі необхідності, препарат може бути застосований в більш пізній період, а саме до появи прапорцевого листа для зернових колосових культур. Для надійного контролю бур’янів, вони повинні знаходитись у відповідних стадія розвитку: амброзія полинолиста – до 2 справжніх листків, осот рожевий та жовтий – фаза розетки (10-15 см), підмаренник чіпкий – до 4-го кільця, однорічні дводольні – від сім’ядоль до 4-6 листків.

Застосовувати гербіцид слід по активно вегетуючих бур’янах на посівах пшениці та ячмені за норми витрати 0,015-0,025 кг/га. Особливістю препарату є те, що обприскування при низьких температурах (+5…+7°С) не впливає на ефективність дії, а лише дещо збільшує тривалість настання загибелі бур’янів, широке вікно застосування (від фази 2-3 листків культури до появи прапорцевого листа), швидка дія на бур’яни, малі норми внесення, відсутність обмежень щодо культур у сівозміні наступного року. На посівах зернових культур, засмічених берізкою польової й іншими однорічними та багаторічними дводольними бур’янами доцільно застосовувати гербіцид Флоксер КЕ.

Флоксер КЕ має специфічний спектр дії, крім берізки польової, він неперевершений у боротьбі із підмаренником чіпким. Також контролює види ромашки та щавлю, гірчак березкоподібний, вероніку польову, зірочник середній, кохію віничну, жабрій звичайний, та багато інших шкідливих видів.

Діюча речовина гербіциду Флоксер КЕ (флуроксипір, 250 г/л) належить до хімічного класу піридинкарбонових кислот. Провокує дисбаланс гормонів росту в меристемі чутливих рослин. Після обприскування вона швидко (впродовж 1 години) поглинається листковою поверхнею та частково адсорбується коренями рослин із ґрунту. Розпадаючись до вільної кислоти, активно переміщується по флоемі та ксилемі. Надалі відбуваються реакції, що повністю призупиняють ростові процеси у бур’янів.

Після застосування гербіциду Флоксер КЕ у рослин з’являються симптоми характерні для гербіцидів групи ауксинів – скручування, деформація, пожовтіння, побуріння та засихання листків та пагонів. Перші ознаки пригнічення бур’янів відбуваються через кілька годин. Перші видимі симптоми дії препарату проявляються вже впродовж доби після застосування, а суттєвий вплив на рослини бур’янів виявляються на 3-4 день після внесення. Остаточну загибель чутливих бур’янів можна очікувати через 2-3 тижні в залежності від видового складу та стадії розвитку бур’янів, ступеню забур’яненості та кліматичних умов до, під час та після обприскування.

Флоксер КЕ ефективний не лише проти надземної частини, але й проти кореневої системи берізки. Однією з найбільших переваг препарату є те, що берізку польову, так само як і підмаренник чіпкий, він контролює на пізніх фазах розвитку (до висоти 20 см). Завдяки високій селективності до зернових культур препарат може використовуватись до фази прапорцевого листка включно, що дає змогу вибору часу обробки для знищення берізки в найбільш чутливу для неї фазу, без фітотоксичного впливу на культурні рослини. На пшениці озимій та на ярому ячмені норми витрату препарату складають 0,5-0,7 л/га. Оптимальна температура повітря повинна знаходиться в межах від +8 °С до +25 °С. Випадання опадів не вплине на дію препарату вже через годину після обприскування. Особливостями гербіциду Флоксер КЕ є швидке проникнення у рослину, стійкість до змивання дощем, відсутність фітотоксичності на наступні культури в сівозміні.

Для досягнення максимальної ефективності у разі застосування гербіцидів на полях з проблемними бур’янами рекомендується вносити в баковій суміші Глобстар ВГ з гербіцидом Флоксер КЕ. При цьому їх норми необхідно зменшувати на 20-30 %. Наприкінці вегетації пшениці та ячменю для десикації, як базовий гербіцид рекомендується Фелікс ВГ (1,5-2,0 кг/га), що дає змогу знищити багаторічні бур’яни, такі як берізка польова, пирій та осоти. Обприскування необхідно проводити за 2 тижні до збирання урожаю за вологості зерна не більше 30 %.

Інсектицидний захист.

Посівам зернових культур, починаючи з періоду проростання насіння і впродовж усього вегетаційного періоду можуть завдавати шкоду більш ніж 100 видів комах. Від сходів до кущіння, посіви заселяють: хлібний турун, підгризаючі совки, злакові мухи, злакові цикадки, попелиці, хлібна смугаста блішка, червоногруда п’явиця. Пряма шкода може виражатися у зменшенні кількості сходів, зрідженні посівів, ослабленні темпів зростання, зниженні продуктивної кущистості.

У фазу виходу рослин в трубку посіви пошкоджуються клопом шкідливою черепашкою. На середину вегетації, в фазу колосіння і наливу зерна, генеративні органи пошкоджують злакові попелиці і пшеничний трипс. У фазу наливу зерна – молочно-воскової стиглості шкоду зерну наносять личинки клопа-черепашки. Перед збиранням урожаю зерна частина його пошкоджується хлібними жуками, жуками хлібного туруна. Особливо небезпечними є хлібні клопи, злакові попелиці, трипси, цикадки. Їх шкідливість полягає не тільки в зниженні урожайності зерна, але й в різкому погіршенні хлібопекарських та посівних якостей. Крім того ці фітофаги є ще й переносниками вірусних хвороб.

Майже щорічно вище перелічені шкідники знижують урожай зернових культур від 10 до 50 %. Саме тому контроль поширення фітофагів за допомогою ефективних та надійних інсектицидів є важливою умовою в системі захисту зернових культур.

Інноваційним двокомпонентним препаратом для захисту зернових колосових, проти широкого спектру фітофагів як сисних так і листогризучих є інсектицид Еспада КС (ацетаміприд, 200 г/л + лямбдацигалотрин, 150 г/л). Він містить в своєму складі поєднання двох діючих речовин з різних хімічних класів: ацетаміприд – неонікотиноїди (системна дія) та лямбда-цигалотрин – піретроїди (контактно-кишкова дія). Дія ацетаміприду проявляється в порушенні центральної нервової системи комах. Викликає у комах надмірне збудження нервових клітин і тим самим порушує нормальну провідність нервового імпульсу, у фітофагів розвиваються конвульсії і параліч, що призводить до їх загибелі.

Механізм дії лямбда-цигалотрину полягає у відкритті та неможливості закриття натрієвих каналів у нервовій системі шкідника, що також призводить до порушення функцій нервової системи, загального паралічу та швидкої загибелі.

Після обприскування інсектицидом Еспада КС шкідники гинуть як від безпосереднього контакту (контактна дія), так і після поїдання оброблених рослин (кишкова системна дія). Завдяки системній дії ацетаміприду відбувається тривалий період захисту та знищення фітофагів, що живуть приховано. Завдяки здатності діючої речовини пересуватися рослиною акропетально, забезпечується захист новоутворених частин рослини. Лямбда-цигалотрин діє миттєво (стоп-ефект), що є особливо важливим за високої чисельності імаго шкідників.

Токсична діяпрепарату Еспада КС проявляється не лише на дорослу форму комах та личинки, а й на їх яйця. Після застосування препарату блокування нервового імпульсу між клітинами у комах відбувається вже через кілька годин (15–30 хвилин до 2-3 год). Захист від багатьох видів шкідників забезпечується впродовж 14–21 днів (в залежності від погодних умов, строків застосування і виду шкідника).

Переваги Еспада КС: поєднання контактної та системної дії, надзвичайно швидка та довготривала дія на шкідників, знищення фітофагів з прихованим способом життя, антирезистентний, швидкий стоп-ефект лямбда-цигалотрину; стійкість до дощу (дощ навіть через годину після внесення не зменшує ефективності інсектициду).

Обприскування посівів інсектицидом Еспада КС доцільно починати за чисельності шкідників, що перевищує економічний поріг шкідливості (залежно від виду фітофага). Також важливою умовою є застосування на рослинах, що знаходяться в активному рості.

Інсектицид Еспада КС доцільно застосовувати двічі. Перше обприскування необхідно провести у фазу кущення – вихід в трубку, коли починає з’являтися звичайна злакова попелиця і гессенська муха. Другу обробку доцільно проводити від фазу прапорцевого листка пшениці до колосіння, коли інтенсивно розвивається клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, попелиці, злаковиі муху та хлібний жук.

Завдяки системному компоненту ацетаміприду інсектицид Еспада КС є неперевершеним в період наливу і молочної стиглості зернових культур, оскільки контролює фітофаги з прихованим способом життя (трипси), які живляться за лусочками колоска.

Еспада КС – вирішення всіх проблем зі шкідниками на зернових культурах.

Захист від хвороб

Загальновідомо, що період ураження зернових культур збудниками грибкових хвороб розтягнутий і триває від сівби аж до збирання культури. Найбільш поширеними є сажкові та іржасті хвороби, борошниста роса, септоріоз листя, септоріоз колоса, фузаріоз колоса, плямистості листя та інші. В результаті ураження ними рослин знижується асиміляційна поверхня, порушуються фізіологічні і біохімічні процеси, підвищується транспірація і дихання, знижується зимо- і засухостійкість. У хворих рослин суттєво зменшується продуктивність, що позначується на зниженні кількісних і якісних показників врожаю.

Для надійного захисту майбутнього врожаю від хвороб компанія ДВА Агро ГмбХ пропонує якісний, перевірений часом фунгіцид Дазім ВГ (карбендазим, 800 г/кг) зі швидкою початковою дією та тривалим захисним періодом. Контроль розвитку фітопатогенів здійснюється за рахунок діючої речовини, карбендазиму, що має контактно-системні властивості, швидко проникає та транслокується в усі частини рослини, блокує процеси ділення ядер грибів, затримує проростання їх спор, скорочує ріст міцелію та утворює здуття на гіфах. Знищує прониклий у рослину міцелій гриба впродовж 2-3 діб після зараження, а також запобігає поширенню збудника.

Дазім ВГ має широкий спектр дії і застосовується проти збудників борошнистої роси грибів (Erysiphe graminis), септоріозів (Septoria spp.), сітчастої плямистості (Drechlera teres), темно-бурої плямистості (Drechslera sorokiniana), піренофорозу (Pyrenophora tritici-repentis (Died.)). Дазім ВГ захищає від грибних інфекцій, які знаходяться всередині рослини, а також на її поверхні, забезпечує тривалість захисної дії від 2 до 4 тижнів.

Фунгіцид Дазім ВГ застосовується у нормі витрат препарату 0,3 кг/га впродовж періоду вегетації пшениці та ячменю. В посівах зернових культур не дає хворобам розвиватись у разі профілактичної обробки, й зрештою, безпечно сприяє зростанню кількісних та якісних показників урожайності зернових культур. Серед основних технічних характеристик варто відзначити й те, що сумісний з більшістю гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів що не мають лужної реакції.

Особливості препарату Дазім ВГ: придатний для застосування впродовж усієї вегетації; не фітотоксичний; швидко розпадається в навколишньому середовищі; ефективний при одноразовому застосуванні.

Для захисту від хвороб колоса (фузаріоз, септоріоз) доцільно застосовувати системно-контактний фунгіцид Флутер КС (флутріафол, 250 г/л) із захисним, лікувальним та антиспороутворюючим ефектом. Крім системної та контактної дії у препарату є ще фумігаційна дія (випаровуючись з рослини формує фумігаційну хмару, яка накриває всю рослину).

Діюча речовина Флутер КС (флутріафол) швидко абсорбується листовою поверхнею і переміщується тканинами рослин знизу вверх, захищаючи ті ділянки рослин, на які не потрапив робочий розчин. Препарат інгібує процеси біосинтезу поживних речовин шкідливих грибів, що призводить до руйнування клітинних мембран збудників хвороб та зупинки їх розвитку, пригнічуючи проростання гіф фітопатогенну. Перебуваючи у рослині тривалий час (6-8 тижнів і більше, в залежності від погодних умов та активності патогенів) Флутер КС проникає і до нових пагонів, які з’явилися після обробки, таким чином, забезпечує їх захист від хвороб.

На зернових культурах обробку доцільно проводити на початку виходу в трубку рослини або після появи прапорцевого листка за норми витрат препарату 0,5 л/га. Визначальну роль грає захист двох верхніх листків, від яких залежить наливання зерна, тому дуже важливо попередити розвиток захворювань захисно-профілактичною обробкою.

Спектр дії. Пшениця: борошниста роса (Erisiphe graminis), септоріоз листя (Septoria tritici), септоріоз колоса (Septoria nodorum), бура іржа листя (Puccinia triticina), фузаріоз колоса, фузаріозна коренева гниль (Fusarium spp.), кореневі гнилі: звичайна (Bipolaris sorokiniana), церкоспорильозна (Cercosporella herpotrichoides), офіобольозна коренева (Ophiobolus graminis).

Ячмінь: борошниста роса (Erisiphe graminis), септоріоз (Septoria hordei), сітчаста плямистість (Drechslera teres), смугаста плямистість (Drechslera graminea), фузаріоз колоса, фузаріозна коренева гниль (Fusarium spp.), звичайна коренева гниль (Bipolaris sorokiniana), ринхоспоріоз (Rhynchosporium graminicola).

Як відомо, кращий спосіб лікування – це профілактика, і керуючись цим принципом, ми рекомендуємо вносити препарат Флутер КС для профілактики якомога раніше, ще до появи перших ознак захворювання або відразу після появи перших симптомів захворювань.

Особливості препарату Флутер КС: надійний захист від зовнішньої і внутрішньої інфекції; швидке проникнення в рослину та переміщення по тканинах; довготривалий захист, що переноситься на новоутворені органи; гнучкий у застосуванні; стійкий до змивання дощем вже через годину після обприскування.