Produkt/Marka:

Agetec Titanium

Informacje na etykiecie:

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej MSDS:

Typ:

dva herbicide

Składnik aktywny:

Formuła:

Opakowanie:

Uprawa:

Zwalczane gatunki:

Klasyfikacja substancji niebezpiecznych:

Kontakt z nami

Dr. Roman Lapin

Dr. Roman Lapin

Manager CEE & CIS

Email: [email protected]
Phone: +491784520757